ห้องพัก

ห้องพัก STANDARD(ราคา 600 บาท/คืน)

ห้อง 13

ห้อง 14

ห้อง 15

ห้อง 16

ห้อง 17

ห้อง 18

ห้อง 21

ห้อง 22

ห้อง 23

ห้อง 24

ห้อง 25

ห้อง 26

ห้องพัก SUPERIOR (ราคา 800 บาท/คืน)

ห้อง 11

ห้อง 12

ห้องพัก SUITE (ราคา 1300 บาท/คืน)

ห้อง 27

ห้อง 28

ห้อง 29

ห้องพัก CONNECTING ROOM 1 (ราคา 1800 บาท/คืน)

ห้อง 11C

ห้อง 12C

ห้องพัก CONNECTING ROOM 2 (ราคา 1800 บาท/คืน)

ห้อง 21C

ห้อง 22C

ห้อง 23C

ห้องพัก FAMILY 1 (ราคา 1200 บาท/คืน)

ห้อง 11S

ห้อง 12

ห้องพัก FAMILY 2 (ราคา 1000 บาท/คืน)

ห้อง 16S

ห้อง 17S

ห้อง 18S